Implementacija Engipedia Revit Standarda

BIM proces, kao osnova modernog radnog procesa u građevinskoj industriji, je dobar onoliko koliko je dobro organiziran i primijenjen. Ovdje ćemo predstaviti neke osnovne preduvjete dobre organizacije BIM procesa u tvrtki zasnovanom na Autodesk Revit softveru.

Dobra organizacija projektnih datoteka i procesa za krajnji cilj ima eliminaciju pogrešaka, sprječavanje gubitaka rada, povećanje učinkovitosti, smanjenje stresa i uspješnost projekta. Uspješna suradnja i jednostavni radni procesi su mogući jedino kad se primjenjuju određeni standardi.

BIM implementacija započinje odabirom odgovarajućeg BIM alata. Trenutno najbolji alat za BIM je Autodesk Revit ponajprije iz razloga sveobuhvatnosti, duboke parametrizacije i velike mogućnosti prilagodbe i automatizacije. Ako govorimo o specifičnim namjenama, postoje i prikladniji (bolji) alati, npr. za izradu radioničke dokumentacije čeličnih konstrukcija, izvedbenih projekata armature i sl. Ovisno o vašim potrebama, najprije treba odabrati pravi BIM alat. Ukoliko niste sigurni koji alat je najbolji za vas, slobodno nas kontaktirajte za besplatni konzalting u vezi ovog pitanja.

Organizacija uredskog standarda

Ključna područja na koja se treba fokusirati pri razvoju uredskog standarda:

 • Struktura projektnih direktorija (osnova je ISO 1950 Standard: Radno, Dijeljeno, Predano, Arhiva).
 • Imenovanje datoteka i projektnih direktorija.
 • BIM/CAD management dokumenti i datoteke.
 • Uredski Standard u pisanom obliku.
 • Prateći sadržaj (web/slike/video/upute).

Autodesk Revit, kao okosnica BIM-a u vašoj tvrtki, treba dodatna podešavanja i prilagodbe kako bi ostvarili jednostavan i učinkovit radni proces s kojim se ostvaruju BIM primjene (npr. 3D model, nacrti, detalji, vizualizacije, količine za troškovnik, koordinacija, izrada VR (Virtual Reality) simulacije i druge BIM primjene). Ključni su ciljevi, za početak, smanjenje utroška vremena na traženje sadržaja, podešavanje postavki, dobivanje konzistentne dokumentacije od svih sudionika i na svim projektima (koja je ujedno i točna i odlično izgleda), ne ponavljanje ili postavljanje svega što je jednako ili zajedničko kroz više projekata.

Sljedeće dvije slike prikazuju usporedbu istog projekta izrađenog s Autodesk Revit Architectural Metric Template i s Engipedia Revit Standard Template (kliknite na sliku za uvećani prikaz):

Kako krenuti u BIM s Revit-om

Kod implementacije krećemo sa savjetovanjem o sljedećem područjima:

 • Općenita organizacija direktorija i predlošci za projektne direktorije
 • Konvencije imenovanja datoteka i direktorija
 • Primjena 3-2-1 pravila za rezervne (backup) kopije
 • Uredski Standard u pisanom obliku (izrada priručnika za djelatnike)
 • Ujednačeni radni procesi za sudionike u projektu (odnosi se ponajprije na djelatnike tvrtke)
 • Revit predložak (Revit template) prilagođen hrvatskim standardima i praksi

Engipedia nudi uslugu BIM konzaltinga (BIM savjetovanja) oko implementacije BIM-a na temelju Autodesk Revit alata. Za tu svrhu razvili smo “Engipedia Revit Standard“.

Engipedia Revit Standard

Zašto krenuti od našeg standarda?

Engipedia Revit Standard je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu primjene na različitim projektima i strukama. U sebi već ima implementirana rješenja za mnoge naizgled problematične dijelove radnog procesa u Revit-u, a i općenito, poput:

 • osnovno upravljanje datotekama: uvijek se zna točno što su zadnje (važeće) verzije projektnih datoteka, kad je i što kome predano, kad je i što od koga došlo, rezerve (backup) kopije, osiguranje od krađe (CryptoLocker), gubitka ili brisanja datoteka
 • suradnje više suradnika iste struke unutar modela (Worksharing)
 • komunikacija sudionika u istoj datoteci, jasan, nedvosmislen i jednostavan prijenos informacija kroz sam model
 • standard debljina linija za konzistentan ispis dokumentacije zadovoljavajućeg izgleda – važno za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, a posebice detalja
 • automatsko prepoznavanje lijevih/desnih vrata, razlikovanje zidarskih, stolarskih i svijetlih dimenzija te njihovo iskazivanje
 • označavanje slojeva zidova, ploča, krovova, stropova i drugih slojevitih konstrukcija
 • suradnja različitih struka u istom alatu (arhitekti, konstrukteri, vodovod i odvodnja, elektrotehnika, grijanje-hlađenje-ventilacija, protupožarna zaštita, sigurnost i automatika, krajobrazno uređenje)
 • baze naprednih generičkih Revit familija s mogućnošću pretraživanja
 • baze materijala na hrvatskom jeziku
 • baze armiranobetonskih, drvenih i čeličnih profila greda i stupova
 • pisane preporuke za pravilno modeliranje s postavljenim preduvjetima u predlošku
 • određeni Revit parametri sastavnice prema važećem Pravilniku
 • parametrički okvir papira za bilo koju kombinaciju dimenzija s crticama za savijanje i zaglavljem (sastavnicom)
 • izvlačenje točnih količina materijala i elemenata za troškovnike (Revit za neke stvari neće izbaciti količine, potrebno je znati pravila modeliranja i postupke dobivanja količina)

  Sadržaj Engipedia Revit Standarda

  Engipedia Revit Standard sastoji se od sljedećih dijelova:

  • Prilagođeni predložak strukture direktorija za projekte.
  • Baza naprednih generičkih familija i pristup na Engipedia Warehouse za pretraživanje i preuzimanje trenutnog i budućeg sadržaja.
  • Baza konstrukcijskih materijala (beton, drvo, čelici) i baza čeličnih, drvenih i armiranobetonskih profila stupova i greda.
  • Standardizirani dijeljeni (Shared) parametri s evidencijom namjene.
  • Tipkovničke kratice (keyboard shortcuts) za uniformiranost i ubrzanje rada.
  • Revit ikone kako bi razlikovali različite verzije Revit-a.
  • Alat za prilagodbu i izradu tzv. “Layer Key” dokumenta za izvoz iz Revit-a u DWG kojim se mapiraju kategorije u određene AutoCAD slojeve (Layers).
  • Postavki za izvoz kategorija u IFC, te dodatne parametre uključene u osnovni Revit template (Revit predložak).
  • Baza s preko 330 ispuna (šrafura/hatch-eva)
  • Alat i uputa za izradu korisničkih .PAT datoteka (za šrafure) pomoću AutoCAD-a.
  • Pisani priručnik o primjeni Engipedia Revit Standarda s određenim dijelovima prilagođenim uredskom standardu klijenta.
  • Automatizacija: preko 10 dodatnih Engipedia alata za Revit (Dynamo skripte i API add-ins).
  • Jednostavne upute (one-page, jedna slika) za određene radne postupke u Revit-u, vidi primjer ispod (How do I create local Revit model from Central Model?).
  • Revit predložak za povezivanje (Link-anje) IFC datoteka.
  • Osnovni Revit predložak (Revit template) prilagođen hrvatskim standardima i praksi:
   • Postavke i prilagodbe za suradnju na modelu i dijeljenje (unutar kuće i na razini projekta).
   • Model management tablice (Schedules) za održavanje kvalitete modela, upravljanje greškama i suradnju/komunikaciju unutar modela.
   • no-Purge prikazi za sprječavanje slučajnog brisanja nužnog sadržaja.
   • Materijali na hrvatskom jeziku, baza ispuna (šrafura / hatch-eva), stilovi linija, osnovni predlošci prikaza (Revit View Templates).
   • Familije i postupci za izradu ziđa te vertikalnih i horizontalnih serklaža kod zidanih konstrukcija, izrada otvora i niša, oblikovanje betonskih konstrukcija (kanali, nepravilni oblici), priprema za plan oplate, kutni prozori i dr.
  • Revit predložak je naravno moguće prilagoditi standardu i stilu tvrtke klijenta, obično se rade sljedeće dodatne prilagodbe: debljine linija/izgled objekata (primjenjive u svim mjerilima), fontovi, veličine teksta, mjerila, nacrti i ispis, sastavnica, označavanje i opremanje nacrta, DWG layer key, View templates i druge posebne prilagodbe ovisno o trenutnom uredskom standardu/praksi i željama.
  • Posebne prilagodbe ili radni procesi ovisno o standardu tvrtke i ciljanim BIM primjenama (dokumentacija idejnog, glavnog ili izvedbenog projekta, planovi oplate, detalji, tablice količina materijala ili elemenata, vizualizacije, VR i dr.)

   

   

  Zatražite ponudu za Engipedia Revit Standard

  Ponuda uključuje:

  1. Engipedia Revit Standard paket datoteka
  2. Dodatna prilagodba Revit predloška prema uredskom standardu i potrebama pilot projekta (uključuje razvoj familija za potrebe projekta, izmjena oznaka za opremanje nacrta, prikaza, predložaka za prikaze, DWG izvoza, okvira papira i sastavnica te drugih postavki i prilagodbi potrebnih za izradu i završetak projekta). Sate je moguće zamijeniti za sate udaljene podrške ili sate za izradu Revit familija.
  3. Edukacija o primjeni prilagođenog Engipedia Revit Standarda u uredu klijenta.

  Dodatno možemo ponuditi:

  Engipedia zadržava pravo izmjene ponude (sadržaja) Engipedia Revit Standarda i ostalih usluga.