05 ruj

Dynamo: Kopiranje vrijednosti između Revit® parametara

Ako želimo brzo (i točno) prekopirati vrijednosti između različitih Revit parametara, koristimo Dynamo skriptu. Pretpostavimo da smo unijeli informacije (vrijednosti parametara) u mnoge instance Revit familija u našem projektu da bismo shvatili da su trebali biti na drugom mjestu (u drugom parametru). Npr. upisali smo oznake u Comment umjesto u Mark. Ili smo u međuvremenu promijenili mišljenje ili protokol (događa se).

Dakle, da bi smo izvršili takav dosadan zadatak kopiranja vrijednosti iz jednog parametra u drugi parametar brzo i točno, idemo primijeniti moć Dynama.

Iskoristimo skriptu koju sam napravio za takve prilike, vrlo je jednostavna, koristi samo metode Element.GetParameterValueByName iElement.SetParameterByName za dohvaćanje i postavljanje (upisivanje) vrijednosti parametara.
Sve što trebate učiniti je:

  1. Podesiti metodu odabira (selekcije) (npr. dohvaćanje svih instanci neke kategorije ili ručni odabir elemenata nad kojima će se skripta izvršiti)
  2. Upisati nazive parametar iz kojih se uzima i u koji se upisuje vrijednost
  3. Postaviti da li su parametri tipski ili instance (Type / Instance)
  4. Pokrenuti skriptu!

Pazite da kopirate vrijednosti varijabli istog tipa (npr. text u text, integer u integer, length u length itd.). Ukoliko nisu istog tipa, onda morate varijablu najprije pretvoriti u odredišni tip varijable (eng. cast), npr. u string, integer, double itd.).

Također, skripta neće raditi na sistemskim familijama, samo na vanjskim. Za sistemske familije vidi rješenje u tekstu niže.Dynamo script for copying values between instace or type parameters in Revit family instances

 

Za sistemske familije ćemo malo podesiti skriptu:

Zamijenite metodu FamilyInstance.GetType sa dva dodatna čvora (eng. node): FamilyType.NameFloorType.ByName (ili WallType.ByName, ili RoofType.ByName itd. ovisno o kojoj se sistemskoj familiji (kategoriji) radi)

Dynamo script that copies values between type and instance parameters in Revit System FamiliesPreuzmite skriptu besplatno iz Engipedia Warehouse

Dynamo: Copy Parameters Values

Dodatna napomena: ako imate više vezica (eng. lacing) koji idu iz jedne točke, iskoristite  Watch čvor ili obični čvor sa jednom ulaznom varijablom kao “držač čvora”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)