12 stu

Modeliranje konstrukcije u Revit®-u: 3. Praktične smjernice za modeliranje elemenata nosive konstrukcije

Praktične smjernice za modeliranje elemenata konstrukcije u Revit®-u uključuju:

Smjernice za modeliranje vertikalnih elemenata konstrukcije:

 1. Modeliranje nosivih zidova
 2. Modeliranje nenosivih zidova
 3. Modeliranje ostalih (nenosivih) zidova (u slučaju da su iz nekog razloga potrebni)
 4. Modeliranje nosivih stupova

Smjernice za modeliranje horizontalnih elemenata konstrukcije:

 1. Modeliranje nosivih ploča
 2. Modeliranje nosivih greda
 3. Modeliranje temelja

Generalno pravilo je “modelirati onako kako će biti izvedeno” ili “modelirati onako kako se gradi”.  Konačni rezultat (model) mora biti prikladan za izradu nacrta, daljnji izvoz u IFC te kreiranje i izvoz drugih vrsta datoteka, izrada tablica/iskaza materijala te za statičku (analitičku) analizu (statički proračun konstrukcije).

Opće postavke Revit® predloška

Prije početka modeliranja konstruktivnih elemenata, moramo se pobrinuti da pravilno postavimo svoj Revit® predložak te još važnije, da su nam leveli (razine, etaže) i osi (gridovi) postavljeni u skladu sa smjernicama za postavljanje razina (levela) i osi u modelu konstrukcije.

Pogledajmo unazad i ponovimo koje vrste levela (razina/etaža) koristimo:

 1. Level 2 je FF level (Finished Floor = predstavlja kotu gotovog poda), koristi se samo za svrhe koordinacije s arhitekturom i drugim strukama u projektu.
 2. Level 2 (TOS) je TOS level (Top of Structure = Gornja Kota Konstrukcije = GKK), većina nosivih elemenata je referencirana na ovaj level (ima parametar Building Story i parametar Structural postavljen na true (ima kvačicu).
 3. L2 BOS je BOS level (Bottom of Structure = Donja Kota Konstrukcije = DKK), koji se koristi za posebne elemente konstrukcije koje treba referencirati na donji rub nosive ploče ili slično.

 

Vertikalni konstruktivni elementi

Modeliranje nosivih zidova

 • Nosivi (konstruktivni) zidovi modeliraju se alatom Wall: Structural
 • Nosivi (konstruktivni) zidovi modeliraju se od levela TOS (GKK) neke etaže do levela BOS (DKK) etaže iznad.
 • Nosivim zidovima je parametar instance Structural postavljen na true (ima kvačicu).
 • Enable Analytical Model postavljen je na true (ima kvačicu) ako se taj element modela (nosivi zid) koristi za statički proračun.
 • Parametar Structural Usage je najčešće postavljen na Bearing (nosivi).
 • Izbjegavati kačenje (eng. attaching) vrha ili dna zida na ploče ili krov. Umjesto toga, koristiti opciju Join Geometry. Opciju “zakači” (eng. attach) koristiti iznimno u slučaju da ploča ili krov nisu horizontalni. Drugo rješenje je korištenje alata Edit Profile ili Model-in-Place > Void.
 • Za svrhe statičkog proračuna i vizualnu vjerodostojnost, provjeriti jesu li postavke materijala i slojeva dobro definirane (imaju dodijeljen materijal koji u sebi ima podatke o čvrstoći, točnu debljinu sloja, nosivi sloj je u jezgri presjeka i uključena je kvačica “Structural“) – stanje svih slojevitih konstrukcija možete brzo provjeriti našim besplatnim alatom (dodatak/add-in za Revit®) Engipedia Layers Manager.

Modeliranje nenosivih zidova

Statički nenosivi zidovi su oni koji ne preuzimaju opterećenja, ali velikim dijelom sudjeluju u opterećenjima na konstrukciju, ili oni koji su kasnije dodani kao ispuna ili sastavni dio konstrukcije (na primjer zidani zidovi kao ispuna armiranobetonske okvirne konstrukcije).

 • Nenosivi zidovi modeliraju se alatom Wall: Architectural
 • Nenosivi zidovi modeliraju se od levela TOS (GKK) neke etaže do levela BOS (DKK) etaže iznad.
 • Ne nosivim zidovima je instance parametar Structural postavljen na false (nema kvačicu).
 • Enable Analytical Model postavljen je na false (nema kvačicu).
 • Ako je parametar Structural postavljen na false (nema kvačicu), automatski je parametar Structural Usage zasivljen i postavljen na Non-bearing (nenosivi).
 • Izbjegavati kačenje (eng. attaching) vrha ili dna zida na ploče ili krov. Umjesto toga, koristiti opciju Join Geometry. Opciju “zakači” (eng. attach) koristiti iznimno u slučaju da ploča ili krov nisu horizontalni. Drugo rješenje je korištenje alata Edit Profile ili Model-in-Place > Void.
 • Za svrhe statičkog proračuna i vizualnu vjerodostojnost, provjeriti jesu li postavke materijala i slojeva dobro definirane (imaju dodijeljen materijal koji u sebi ima podatke o čvrstoći i točne debljine slojeva).

Modeliranje ostalih (nenosivih) zidova

Ostali zidovi koji ne prenose opterećenje su na primjer unutarnji pregradni zidovi, a koje želimo u svom Revit modelu (iz bilo kojeg razloga).

 • Ostali nenosivi zidovi modeliraju se alatom Wall: Architectural
 • Ostali nenosivi zidovi se modeliraju na isti način na koji će biti izvedeni, što znači da mogu biti referencirani na razinu (level) kote gotovog poda (eng. Finished Floor = FF) neke etaže pa do levela BOS (DKK) etaže iznad, ovisno o arhitekturi.
 • Ne nosivim zidovima je instance parametar Structural postavljen na false (nema kvačicu).
 • Enable Analytical Model postavljen je na false (nema kvačicu).
 • Ako je parametar Structural postavljen na false (nema kvačicu), automatski je parametar Structural Usage zasivljen i postavljen na Non-bearing (nenosivi).
 • Izbjegavati kačenje (eng. attaching) vrha ili dna zida na ploče ili krov. Umjesto toga, koristiti opciju Join Geometry. Opciju “zakači” (eng. attach) koristiti iznimno u slučaju da ploča ili krov nisu horizontalni. Drugo rješenje je korištenje alata Edit Profile ili Model-in-Place > Void.
 • Za vizualnu vjerodostojnost, provjeriti jesu li postavke materijala i slojeva dobro zadane.

Modeliranje nosivih stupova

Nosivi stupovi se modeliraju na isti princip kao i nosivi zidovi. Stupovi su oni elementi kojima je duljina duže stranice u presjeku manja ili jednaka od 4 · duljina kraće stranice (a ≤ 4 · b). Sve preko toga je zid (a > 4 · b).

 • Nosivi (konstruktivni) stupovi modeliraju se alatom Column: Structural Column
 • Nosivi (konstruktivni) stupovi modeliraju se od levela TOS (GKK) neke etaže do levela BOS (DKK) etaže iznad.
 • Ukoliko stup ima vutu ili na njemu leži greda, modelira se do ispod vute tj. grede, gornjim rubom vezan za BOS (DKK) etaže iznad, ali sa zadanim negativnim odmakom (eng. Top Offset) jednakim debljini vute. Ukoliko je ovo potrebno raditi na velikom broju stupova, potrebno je zadati još jedan pomoćni (BOS) level na razinu donje kote vute, tj. grede, te vrhove stupova vezati na taj level umjesto na level donje kote ploče.
 • Enable Analytical Model parametar se mora biti postavljen na true (ima kvačicu) ako se element modela (stup) koristi za statičku proračun.
 • Izbjegavati kačenje (eng. attaching) vrha ili dna zida na ploče ili krov. Umjesto toga, koristiti opciju Join Geometry. Opciju “zakači” (eng. attach) koristiti iznimno u slučaju da ploča ili krov nisu horizontalni. Drugo rješenje je korištenje alata Edit Profile ili Model-in-Place > Void.
 • Za potrebe statičkog proračuna obavezno povezati (u familiji, ako nije) i postaviti materijal u Structural Material parametar. Pametno je, za većinu slučajeva, Structural Material parametar staviti kao tipski parametar, umjesto parametar instance.
 • Za svrhe statičkog proračuna i vizualnu vjerodostojnost, provjerite da li Structural Material ima dodijeljen materijal koji u sebi ima podatke o čvrstoći te koristite odgovarajuću podkategoriju za tijela koja čine familiju stupa (kreirati Concrete, Steel, Timber kao podkategorije kategorije Structural Columns).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)