05 ruj

Dynamo: Kopiranje vrijednosti između Revit® parametara

Ako želimo brzo (i točno) prekopirati vrijednosti između različitih Revit parametara, koristimo Dynamo skriptu. Pretpostavimo da smo unijeli informacije (vrijednosti parametara) u mnoge instance Revit familija u našem projektu da bismo shvatili da su trebali biti na drugom mjestu (u drugom parametru). Npr. upisali smo oznake u Comment umjesto u Mark. Ili smo u međuvremenu promijenili mišljenje ili protokol (događa se).

Dakle, da bi smo izvršili takav dosadan zadatak kopiranja vrijednosti iz jednog parametra u drugi parametar brzo i točno, idemo primijeniti moć Dynama.

Iskoristimo skriptu koju sam napravio za takve prilike, vrlo je jednostavna, koristi samo metode Element.GetParameterValueByName iElement.SetParameterByName za dohvaćanje i postavljanje (upisivanje) vrijednosti parametara.
Sve što trebate učiniti je:
Read More