14 sij

Kako u Revit®-u prilagoditi broj (oznaku) revizije

Mrzite li kad morate koristiti prilagođene (specifične) brojeve/oznake revizija u Revit projektu? Što mislite, koliko je trikova potrebno da bi se to uredilo?

Na primjer, istovremeno morate koristiti kombinaciju slova i brojeva u nizu. Postoji mogućnost dodavanja prefiksa i sufiksa. Obje značajke su beskorisne ako je pravilo u projektu, na primjer, kao sljedeći slijed:

Read More

12 sij

Revit® kategorije koje se mogu i ne mogu rezati (presjeći)

Ako je familiju moguće rezati tada se familija prikazuje kao presječena onda kad ravnina pogleda presijeca tu familiju u bilo kojem tipu pogleda (prikaza).

U Family Editoru, potrebno je kliknuti visibility-settings Visibility-Settings da bi otvorili prozor Family Element Visibility Settings (kao na slici ispod).

U prozoru postoji opcija When cut in Plan/RCP. (RCP je skraćeno za Reflected Ceiling Plan)

visibility-settings-dialog

Ova opcija određuje da li se geometrija familije prikazuje kada ravnina prikaza presijeca tu familiju. Familija se može rezati samo ako je moguće presjeći Revit kategoriju. Kako možemo znati koje Revit kategorije je moguće rezati, a koje ne? Read More