28 tra

Stilovi linija u Revit®-u

U Revitu postoje dvije vrste linija: „modelske“ linije i „anotacijske“ linije. Ukratko, „modelske“ linije se mogu modelirati u bilo kojoj vrsti pogleda (tlocrt, presjek, 3D itd.), a vidljive su u 3D (i u drugim prikazima), otuda i naziv „modelske“ linije.

„Anotacijske“ linije ovise o pogledu u kojem su nacrtane te su vidljive samo u tom specifičnom pogledu (naravno, moguće ih je kopirati i u druge poglede), otuda i naziv „anotacijske“ linije, jer su kao oznake, znači obične 2D linije vezane za neki View (pogled). Obje kategorije, „modelske i anotacijske“ linije, su dio Revit kategorije zvane Linije (Lines).

Izgled linije definiran je alatom Line Styles. Svaki stil linije jedinstvena je potkategorija od kategorije Revit Lines. Upravljanje linijama u Revitu je vrlo jednostavno, koristeći alat Object Styles ili Visibility/Graphic Overrides možemo linije „uključiti/isključiti“ te promijeniti njihov izgled.

Line Styles (stilovi linije) može se pokrenuti preko alatne trake, odaberite karticu Manage, zatim padajući izbornik Additional Settings i na kraju opciju revit-line-styles-icon Line Styles (vidi sliku ispod): Read More

27 tra

Uzorci linija u Revit®-u

Općenito, sve linije u Revitu sastoje se od tri elementa:

  1. Boja linije
  2. Debljina linije
  3. Uzorak linije

Kada pričamo o „linijama“, misli se na linije u Revitu generalno, na primjer: linije za crtanje (drawing lines), zatim linije (rubovi) elemenata/objekata (rubovi i druge linije instanci Revit familija), sve linije koje možemo vidjeti na nacrtima, presjeci te ostalim pogledima.

Pojam boje linije nije potrebno puno objašnjavati. Zato ćemo odmah prijeći na uzorak linija.

U Revitu, uzorak linije se može namjestiti u projektnom modelu (ili predlošku / template-u). Bitno je znati da se uzorci linija u Revitu namještaju direktno u Read More

27 tra

Debljine linija u Revit®-u

Općenito, Revitove linije čine tri elementa (parametra):

  1. Boja linije
  2. Debljina linije
  3. Uzorak / stil linije

Kad govorimo o “linijama”, mislim na Revit linije općenito: npr. crtaće linije i linije (rubove) Revitovih objekata (rubovi i druge linije instanci Revit familija). Zapravo bilo koja linija koja se vidi u tlocrtnim prikazima, presjecima, pročeljima, 3D prikazima i drugim Revit prikazima.

Boja linije je jasna sama za sebe. Idemo reći nešto više o debljinama linija u Revitu (Line Weights).

Prema ISO/DIN standardu, osnovne debljine linija su sljedeće: Read More

10 tra

Što je to Revit®?

revit-banner

Revit je softversko rješenje američke kompanije Autodesk®, poznatije po svom programu AutoCAD.

Revit je 3D parametrički softver za BIM projektiranje u građevinarstvu i Autodesk®-ov glavni softver za BIM (Building Information Modelling = modeliranje informacijskog modela građevine) – sažeto rečeno: Autodesk®-ova okosnica BIM-a u visokogradnji. Read More