06 lip

Dynamo: Kako izraditi modelske linije u Revit®-u pomoću koordinata iz Excel-a

Ako imate mnogo koordinata u proračunskoj tablici u Excelu ili u nekom drugom tabličnom obliku, vrlo je lako upotrijebiti snagu Dynama da biste „uvezli“ te koordinate u Revit®.

U našem primjeru koristit ćemo x, y, z koordinate za izradu modelskih linija unutar Revit® projekta.

Postoje dva načina za pristup ovom problemu:

  1. Koordinate predstavljaju kontinuirane točke (kao „polyline“)
  2. Postoje parovi koordinata, a svaki par predstavlja jednu liniju

Read More