09 svi

Objašnjenje Project Base Point u Revit®-u

Project Base Point (PBP) i Survey Point (SP) su jedna (dvije) od najčešće pogrešno shvaćenih značajki Revit-a. Iako je koncept vrlo kompliciran, može se objasniti na jednostavan način (naravno, uz pomoć nekoliko slika), tako da ga svi mogu razumjeti.

Osnove

Prvo treba znati neke osnovne informacije o Project Base Point indikatoru (ili „Project Base Point elementu“ , ako želite).

Revit ima tri elementa koji predstavljaju različite koordinatne sustave. Dva od njih su korisniku vidljiva (zvani Project Base Point i Survey Point), treći je međutim virtualan (tek od verzije Revit 2021 je vidljiv).

Najlakši način da to shvatite je da sebi objasnite ovako:

  • U stvarnom svijetu postoji komad zemljišta (čestica, parcela) koji je prezentiran u obliku pripojene točke Survey Point. Pomicanje Survey Point , dok je zakačena za model (zakačen za česticu), je poput uzimanja komada zemljišta (česticu, parcelu) u ruke i premještanja na drugi dio Zemlje.
  • Zgrada koja se nalazi na zemljištu predstavljena je Project Base Point-om. Pomicanjem Project Base Point-a, dok je zakačena za model, je poput uzimanja zgrade u ruke i premještanja na drugi dio parcele (zemljišne čestice).

Project Base Point zakačen na model

Svi elementi modela su zakačeni na Project Base Point (PBP) kada mala „spajalica“ u blizini PBP izgleda kao slika s lijeve strane. Da biste vidjeli „spajalicu“ potrebno je prvo kliknuti na PBP.

U ovoj situaciji pomicanjem PBP-a pomaknut će se cijeli model, ne samo u X i Y, već i u smjeru Z (nadmorska visina). Pomak je relativan u odnosu na svijet (prezentirano u obliku zakačenog  Survey Point indikatora) ili slikovito rečeno: zgrada se premještena na zemljišnoj parceli, a parcela stoji na mjestu*:

* Pomicanjem „zaključanog“ PBP-a pomaknut će se topografija, u slučaju kada je modelirana u istoj datoteci projekta, zajedno s ostalim elementima modela. Slike iznad ilustriraju pomicanje zgrade na zamišljenoj zemljišnoj parceli.

Project Base Point otkačen od modela

Elementi modela NISU „zaključani“ na PBP kada  mala „spajalica“ u blizini PBP izgleda kao slika s lijeve strane. Da biste vidjeli „spajalicu“ potrebno je prvo kliknuti na PBP.

U ovoj situaciji pomicanje PBP-a NEĆE pomaknuti model. Što se tiče smjera Z (visina zgrade, promijenit će se samo relativne visine, vidi sljedeće poglavlje). Premjestit će se samo PBP (u odnosu na svijet, prezentirano u obliku zakačenog  Survey Point indikatora), ili slikovito rečeno: zgrada ostaje na istom mjestu (na istim X, Y, Z svjetskim koordinatama) na zemljišnoj parceli, dok se premješta samo PBP premješta:

Project Base Point i nadmorske visine

Važno je znati da Revit-ova razina (level) s relativnom visinom nula (0,00m) prolazi kroz Project Base Point.

Zašto je to važno? Pa, ako ikad trebate promijeniti relativnu visinu projekta na drugo mjesto (drugu visinu, level ili kat zgrade), jedini ispravan (i lak) način da to učinite je da otkačite (odvojite) Project Base Point od modela, pomaknete ga na drugu visinu (u vertikalnom pogledu: presjek ili pogled) i ponovo je zakačite (pričvrstite na model).

Project Base Point i orijentacija prema stvarnom sjeveru

Još jedna važna stvar je znati da su informacije o orijentaciji zgrade prema stvarnom sjeveru pohranjene u Project Base Point. Promjenom ove vrijednosti promijenit će se orijentacija (rotacija) zgrade na zemljišnoj parceli (to jest u odnosu na pravi sjever). Pozitivni kut prema pravom sjeveru kreće se u smjeru kazaljke na satu.

Što se tiče kuta prema pravom sjeveru (Angle to True North), nije važno je li Project Base Point zakačena (pričvršćena) ili otkaćena (odvojena) od projektnog modela.

Project Base Point i analiza osunčanja (analiza sjena)

Kut prema pravom sjeveru je bitan za solarnu studiju u Revit-u, jer će sjene padati drugačije, ovisno o tome kako je zgrada smještena u prostoru. Ako promijenite parametar kuta prema stvarnom sjeveru (Angle to True North), obavezno isključite te ponovo uključite Sun Path da bi se primijenile promjene u orjentaciji zgrade.

Što se tiče koordinata zapisanih u Project Base Point ili Survey Point, one nisu bitne za solarnu studiju u Revitu.

Lokacija je za zgradu za solarnu studiju postavljena je u “Sun Settings” pod “Location” ili preko trake pod: Manage > Location:

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)