04 lip

Opcije kod zadavanja dubine presjeka u Revit®-u

Opcije dubinskog presjecanja Revit-u

Dubinsko presijecanje (Far Clipping) je parametar koji kontroliramo prilikom izrade presjeka, pogleda ili detalja (callout).

Ravnina dubinskog presijecanja je definirana parametrom Far Clip Offset (vidi sliku ispod).

Sljedeće slike prikazuju opcije parametra dubinskog presijecanja (Far Clipping):

 

Presijecanje bez linije

Presijecanje bez linije (Clip without line): Ravnina dubinskog presijecanja siječe model u dubini, ali ne prikazuje dubinske presječne linije s modelom (usporediti sa slikom dolje)

 

Presijecanje s linijom


Presijecanje s linijom (Clip with line): Ravnina dubinskog presijecanja siječe model u dubini i prikazuje dubinske presječne linije s modelom (usporediti sa slikom gore)


OPREZ: Opcija (Clip with line) ponekad sakriva elemente iz kompliciranijih „povezanih“ (LINK-anih) modela. Da bi riješili taj problem, koristiti opciju „Clip without line“.

 

Bez dubinskog presijecanja


Bez dubinskog presijecanja (No clip): Možemo zamisliti kao da se ravnina dubinskog presijecanja se nalazi beskonačno daleko tako da nikad ne siječe model čime je vidljiv cijeli model u dubini

Ova opcija uglavnom se koristi na glavnim presjecima.

DODATNE NAPOMENE:

  • Elementi koji imaju u određenim pogledima simbolički prikaz (nosive razupore/dijagonale (braces), grede i stupovi) te familije koje se ne mogu rezati, neće nikad biti rezani ravninom dubinskog presijecanja.
  • Prilikom stvaranja detalja u nekom od presjeka, detalj koristi jednaku dubinu presijecanja kao i presjek u kojem je detalj nastao (parent section = presjek “roditelj”). U svojstvima prikaza detalja, parametar “Clip Offset Settings” je postavljen na “Same as parent view”.
  • Ako promijenimo “Far Clip Settings” na “Independent”, tada možemo promijeniti i vrijednost parametra “Far Clip Offset”.

    Odgovori

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)