23 stu

Revit® Familije 1: Izrada nove familije

Izradu nove familije započinjemo tako da kliknemo na veliko autodesk+revit-icon-small pa malu strelicu na desnoj strani tipke New zatim odaberemo Family:

revit-ui-new-family

Otvorit će nam se prozor New Family – Select Template File u kojemu nas Revit traži da odaberemo predložak za izradu familije. Nije moguće preskakanje ovog koraka.

Instalacija Revit-a dolazi s već predgotovljenim predlošcima za familije i oni se obično nalaze na lokaciji: C:\ProgramData\Autodesk\RVT {verzija}\Family Templates\English

Moguće je izraditi i vlastite predloške za familije.

Odabir predloška je vrlo bitan korak jer on zapravo određuje kakvu familiju ćemo izrađivati. Predlošci, kao što im samo ime kaže, imaju u sebi već neka podešenja (npr. stilove linija, parametre, kategoriju itd.)

Opisivanje svakog pojedinog predloška bi bilo previše pa ćemo se koncentrirati na bitne stvari. Najprije, Revit dijeli predloške familija na anotacijske (direktorij Annotations – to su predlošci familija za oznake), konceptualne mase (Conceptual Mass direktorij), okvire listova (sa ili bez sastavnica) (direktorij Titleblocks) i sve ostale, tzv. modelske familije koje se nalaze van direktorija.

Modelske familije mogu biti, generalno, 2D i 3D. Dalje, mogu biti slobodne (mogu postojati na bilo kojem položaju u prostoru) i vezane (ili hosted) (mogu postojati samo na elementu koji ih “drži”, npr. zidna lampa je Wall based pa može biti postavljena isključivo na neki zid).

Vezane familije mogu biti:

  • Face based – za postavljanje im je nužna ploha “domaćina”
  • Wall based – slično kao i Face based, ali mogu biti postavljene samo na instancu kategorije Wall
  • Floor based – slično kao i Face based, ali mogu biti postavljene samo na instancu kategorije Floor
  • Ceiling based – slično kao i Face based, ali mogu biti postavljene samo na instancu kategorije Ceiling
  • Roof based – slično kao i Face based, ali mogu biti postavljene samo na instancu kategorije Roof

Postoji još podjela koje sad neće biti navedene niti opisane.

Ono što je važno znati prije početka izrade familije jest da li će ona biti slobodna ili vezana zato jer kasnije nije jednostavno prebaciti se iz jednog oblika familije u drugi.

Iako postoje predlošci za razne kategorije familija, npr. za kategoriju Doors (vrata), Structural Foundations (temelji), Windows (prozori), moguće je i odabrati općeniti (matični) predložak (tzv. Generic) koji je kasnije moguće prebaciti u gotovo bilo koju drugu kategoriju modelskih familija.

Zato je najbolje započeti s predloškom za familiju naziva: Metric Generic Model.rft

Klikom na predložak s desne strane možemo vidjeti sličicu s prikazom predloška (ponekad može biti od koristi). Potvrdimo odabir predloška klikom na tipku Open.

Otvorit će nam se nova datoteka familije (dobit će generički naziv “Family1”). Prije nego išta napravimo, najprije spremimo datoteku nove familije, standardno:

autodesk+revit-icon-small > Save As Family

Napomena: Revit predlošci familija imaju ekstenziju RFT (RevitFamilyTemplate), dok Revit familije imaju ekstenziju RFA (RevitFAmily).

 

One thought on “Revit® Familije 1: Izrada nove familije

  1. Pingback: Najčešća Revit i BIM pitanja - engipedia

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)